Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

• Абонаментно счетоводно обслужване
• Изготвяне на отчети на български и английски език
• Национални и международни счетоводни стандарти
• Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
• Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
• Мониторинг на фирмените покупки и продажби
• Мониторинг на паричните потоци
• Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети


Свържете се с нас за повече информация