Активи на дружеството

Активи

• Създаване и управление на база за отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
• Амортизационен план
• Инвентаризационни описи
• Водене на склад (материали, стоки)

Свържете се с нас за повече информация.