ГФО

Годишни финансови отчети

• Изготвяне и представяне на ГФО- годишен финансов очет
• Национални счетоводни стандарти
• Международни счетоводни стандарти
• Консолидация
• Статистически отчети

Свържете се с нас за повече информация.