Данъчни декларации

Данъчни декларации

• Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни фирми и физически лица
• Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
• Интрастат
• Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД
 
Свържете се с нас за повече информация.